مشارکت در ساخت بیمارستان؛
فرصتی برای جاودانه شدن

خیر عزیز؛ ساخت و تجهیز بیمارستان مکتب الزهرا (س) در گرو مشارکت شماست.

کمک آنلاین بوسیله تمام کارت‌های عضو شبکه شتاب

ریال